welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ ตราสิงห์ > ปูนมอร์ต้า สำหรับงานเทปรับระดับ 4M ถุงชมพู

12

ปูนเทปรับระดับตราสิงห์ เหมาะสำหรับใช้เทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบพร้อมสำหรับวัสดุตกแต่ง เช่น ปาร์เก้ , กระเบื้อง , พรม และอื่นๆ เนื้อปูนข้นเหลวเสมอ เพราะมีสารเคมีที่ช่วยในการไหลที่ดี ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว ปูนเทปรับระดับ 4M น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

คุณสมบัติพิเศษ

มีส่วนผสมเพิ่มระยะเวลาก่อตัว ช่วยให้มีการเซ็ทตัวที่เหมาะสมทนต่อแรงกดใช้กับงานเทปรับพื้น ลานจอดรถ พื้นบ้าน และอื่นๆสะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่ที่รถเทไม่สามารถเข้าถึงได้ใช้งานได้ง่ายเนื้อปูนไหลตัวดีพื้นที่ 0.4-0.75 ตารางเมตร / ปูนเทปรับระดับ 1 ถุง เทหนาเฉลี่ย 3-5 เซนติเมตร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปูนเทปรับระดับ 4M ตราสิงห์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐาน ASTM C-150 , มอก.15/2552 และผ่านการทดสอบคุณภาพตามหลัก ASTM สากล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้ทรายที่ผ่านการล้างสะอาด คัดขนาดเม็ดทรายให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นที่ แล้วพรมน้ำให้ชุ่ม หาระดับที่ต้องการและทำแนวระดับ

การผสม

ผสมปูนเทปรับระดับ 1 ถุง / น้ำ 5-5.5 ลิตร กวนผสมให้เข้ากันพิดีเป็นครีม ความข้น เหลว พอเหมาะ

ข้อควรระวัง

ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2.5 ชั่วโมงหลังผสมน้ำแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้วห้ามผสมวัตถุอื่นๆเพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.