welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ TPI > ปูนทีพีไอ 198

03

ก้าวไปอีกขั้นกับความสำเร็จของปูนซีเมนต์ทีพีไอ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง ชนิดพิเศษ เพื่อตอบสนองของผู้ใช้โดยเฉพาะงานฉาบและงานก่อ

ปูนทีพีไอ 198 สูตรใหม่ เป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูง (HIGH QUALITY) ผลิตสูงกว่ามาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type N

ปูนทีพีไอ 198 สูตรใหม่ ถูกออกแบบส่วนผสมให้เหมาะสมกับงานฉาบ/ก่อ โดยเฉพาะ ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าจากการผสมสารเคมีคุณภาพพิเศษ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปผสมกับทรายที่สะอาดตามอัตรส่วนที่แนะนำจะได้เนื้อปูนที่มีความเหนียวลื่นมาก และให้การยึดเกาะที่ดี ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบในปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

วิธีการใช้งาน ปูนฉาบ / ก่อ ทีพีไอ 198

งานฉาบ
ผสมปูนทีพีไอ 198 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด 4 ส่วน หรือปูน TPI 198 1 ถุง ผสมกับทรายละเอียด 13-14 บุ้งกี๋ (20-21 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมให้เข้ากันดี และที่สำคัญไม่ต้องเติมน้ำยาผสมช่วยฉาบ แล้วจึงนำไปฉาบตามขั้นตอนการฉาบพื้นที่การใช้งาน ปูน 1 ถุง สามารถฉาบที่ความหนาไม่เกิน 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 8-9 ตร.ม.

งานก่อ
ผสมปูนทีพีไอ 198 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วนหรือปูน ทีพีไอ 198 1 ถุง ต่อทรายหยาบ 7-8 บุ้งกี๋ (11-12 ถึงปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมจนเข้ากันดี แล้วจึงนำไปใช้ก่อตามขั้นตอนการก่อทั่วไปพื้นที่การใช้งาน สำหรับอิฐแดง (อิฐมอญ) ก่อที่ความหนา ไม่เกิน 1.5 ซม. จะได้พื้นที่ 3.5-4.5 ตร.ม. สำหรับอิฐบล๊อค 6-7 ตร.ม.


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.