welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ TPI > ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์

5

ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ สูตรพิเศษเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXWD CEMENT) ทั่วไป ฉาบลื่น ก่อง่ายแข็งแกร่ง เหมาะกับงานฉาบ / ก่อ งานเทโครงสร้างขนาดเล็ก งานผลิตท่อระบายน้ำ งานทางเท้า หรืองานตกแต่ง เป็นต้น ผลงานที่ได้มีความแข็งแกร่ง สวยเรียบเนียน ทนทาน ไม่แตกร้าวหลุดหล่อนง่าย

คุณสมบัติพิเศษของปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์

– เป็นปูนที่มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้มีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไปมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
– ปูนทีพไอเขียวซูเปอร์ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไป ออกแบบให้สอดคล้องกับประเภทของงาน เช่น งานก่อ มีความเหนียวแน่น งานฉาบลี่นเบาแรง ไม่แตกร้าวหลุดล่อน และมีกำลังอัดที่สูงกว่า
– ด้วยน้ำหนักปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 40 กก. สามารถใช้งานได้เทียบเท่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไป 50 กก. ทำให้ประหยัด และคุ้มค่ายิ่งขึ้น
– ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 80-2550 มีความสะดวกในการ
ขนย้าย เบาแรง ใช้งานง่าย และลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน
– งานก่อ : ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายหยาบ 12 ถัง : น้ำ 4 ถัง
– งานงานฉาบ : ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายละเอียด 12 ถัง : น้ำ 4.5 ถัง
– งานเทคอนกรีตทั่วไป : ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายหยาบ 10 ถัง : หิน 20 ถัง : น้ำ 4.5 ถัง

คำแนะนำทั่วไป

– ก่อนการใช้งานต้องมีขั้นตอนการเตรียมงานที่ถูกวิธี
– หลังการทำงาน ผนังหรือโครงสร้าง ควรได้รับการบ่มตามมาตรฐานที่กำหนด
– ปูนฯภายหลังการผสม ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
– ในขณะผสม หรือทำงาน ควรใส่เสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสกับปูนโดยตรง
– การกองเก็บถุงปูนฯในที่แห้ง ควรใช้วัสดุกันความชื้นคลุมรอบกองปูนฯ


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.