welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ ตราสิงห์ > ปูนฉาบ ชนิดละเอียด สำหรับอิฐทั่วไป 1M ถุงเขียว

9

ปูนฉาบมอร์ต้าชนิดละเอียดตราสิงห์ ใช้ได้กับงานฉาบอิฐมอญ , อิฐบล็อกทุกประเภท ผิวหน้าปูนฉาบมีความละเอียดเป็นพิเศษ ทนทาน ฉาบง่ายลื่นมือ ปูนฉาบตราสิงห์ 1M น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

คุณสมบัติพิเศษ

มาตรฐานผลิตภัฒฑ์

ปูนฉาบมอร์ต้าชนิดละเอียด 1M ตราสิงห์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐาน ASTMC – 150, มอก. 15/2532, มอก. 1776-2542, ISO 9002 และผ่านการทดสอบคุณภาพตามหลัก ASTM สากล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้ทรายที่ผ่านการล้างสะอาด คัดขนาดเม็ดทราย ให้เหมาะกับประเภทของงาน

การเตรียมพื้นผิว

วิธีการฉาบปูน แนะนำให้ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำบ่มผนังตามความต้องการของอิฐแต่ละชนิด อิฐมอญแนะนำให้รดน้ำให้ชุ่มแล้วบ่มทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนการทำงานอาจรดน้ำเพิ่มตามความพอดี อิฐบล็อกแนะนำให้รดน้ำ 1-2 ครั้งแล้วทิ้งไว้ให้พอหมาดก่อนเริ่มทำงาน หรือจะใช้แปรงลูบน้ำก็ได้ตามความถนัด

การผสม

ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง / น้ำ 8-9 ลิตร

ข้อควรระวัง

DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.