welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ ตราสิงห์ > ปูนฉาบ ชนิดละเอียด สำหรับอิฐมวลเบา 4P ถุงแดง

13

ปูนฉาบผนังอิฐมวลเบาตราสิงห์ ใช้งานได้กับอิฐมวลเบาทุกประเภท ผิวหน้าปูนฉาบมีความละเอียด ทำงานง่าย เบามือ มีความเหนียวและทนทาน ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราสิงห์ 4P น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

คุณสมบัติพิเศษ

มีสารผสมเพิ่มการอุ้มน้ำ ช่วยลดการแตกร้าวมีสารเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่นเบาแรงมีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ป้องกันการหลุดร่อนมีส่วนผสมเพิ่มระยะเวลาก่อตัว ช่วยให้มีการเซ็ทตัวที่เหมาะสม เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นสำหรับช่างพื้นที่การใช้งานโดยประมาณ 2.5 ตารางเมตร / ปูน 1 ถุง ที่ความหนาเฉลี่ย 1 เซนติเมตร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปูนฉาบผนังอิฐมวลเบา 4P ตราสิงห์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐาน ASTM C-150 , มอก.15/2552 และผ่านการทดสอบคุณภาพตามหลัก ASTM สากล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้ทรายที่ผ่านการล้างสะอาด คัดขนาดเม็ดทรายให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาด และรดน้ำผนังตามความต้องการของอิฐมวลเบาแต่ละยี่ห้อ

การผสม

ปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง / น้ำ 9-9.5 ลิตร

ข้อควรระวัง

ถ้ารดน้ำน้อยกว่าความต้องการของอิฐมวลเบาอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวลายงาที่ผนังได้ถ้ารดน้ำที่อิฐมวลเบาจนชุ่มเกินไป อาจทำให้ปูนแห้งช้าทำงานยากควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมงห้ามผสมวัสดุอื่นๆเพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.