welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ ตราสิงห์ > ปูนก่ออิฐมวลเบา 3P ถุงน้ำเงิน

19

ปูนก่อผนังอิฐมวลเบาตราสิงห์สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกประเภท ปูนก่ออิฐมวลเบาตราสิงห์ 3P น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

คุณสมบัติพิเศษ

มีสารผสมเพิ่มการอุ้มน้ำ ช่วยให้เนื้อปูนเหนียว ทำให้ขึ้นรูปจัดแนวอิฐได้ง่ายเพิ่มเคมีกาว แรงยึดเกาะสูง ผนังแข็งแรงเนื้อปูนเหนียวและละเอียด ผสมเข้ากันได้ง่ายใช้งานได้กับอิฐมวลเบาทุกประเภทพื้นที่ 30-32 ตารางเมตร / ปูน 1 ถุง โดยก่อหนาเฉลี่ย 2-3 มิลลิเมตร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปูนก่อผนังอิฐมวลเบา 3P ตราสิงห์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐาน ASTM C-150 , มอก.15/2552 และผ่านการทดสอบคุณภาพตามหลัก ASTM สากล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้ทรายที่ผ่านการล้างสะอาด คัดขนาดเม็ดทรายให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

การผสม

อัตรส่วนผสมปูนก่อตราสิงห์ 1 ถุง / น้ำ 10-11 ลิตร ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ

ข้อควรระวัง

ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 3 ชั่วโมงหลังผสมน้ำแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้วห้ามผสมวัสดุอื่นๆเพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

ข้อแนะนำ

ก่อนการก่อควรติดตั้งเหล็กเส้นกลมทุก 50 เซนติเมตร เพื่อให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้นควรขึงเชือกทำแนวให้ได้ระดับ เพื่อการก่อผนังมวลเบาที่ตรงได้แนว และง่ายต่อการฉาบในภายหลังควรทิ้งไว้หลังก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้ปูนก่อมีแรงยึดเกาะและรับกำลังอัดได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะฉาบ


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.