welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > ปูนซีเมนต์ ตราสิงห์ > กาวซีเมนต์สิงห์ 6P ถุงน้ำตาล

14

ปูนกาวติดกระเบื้องตราสิงห์ ใช้ในงานปูกระเบื้องทั้วแนวตั้งและแนวราบ รับแรงได้ภายใน 6 ชั่วโมงเหมาะสำหรับงานซ่อมแซม และงานที่ต้องการความเร่งด่วน สามารถใช้ปูได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ปูนกาวสิงห์ 6P น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ช่วยให้การขนย้ายสะดวก ทำงานง่าย

คุณสมบัติเด่น

ใช้กาวชนิดพิเศษ มีระยะเวลาเซ็ตตัวที่เหมาะสมช่วยในการยึดเกาะได้ดี ไม่ลื่นไหลใช้งานได้ทั้งภายใน-ภายนอกอาคารเสริมสารพิเศษ กระเบื้องไม่ไหลขณะปู โดยสามารถปูกระเบื้องได้ที่ขนาดทั่วไปได้ทั้งแนวราบและแนวตั้งพื้นที่การใช้งานโดยประมาณอยู่ที่ 6-8 ตารางเมตร / ปูน 1 ถุง ฉาบที่ความหนาเฉลี่ย 3-5 มิลลิเมตร

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ห้ามใช้ปูกระเบื้องบนผิวไม้เนื้อแข็ง , ปาร์เก้ , ผิวโลหะ , ไฟเบอร์กลาส , ผิวพลาสติก , แผ่น Particleห้ามใช้ติดตั้งหืนที่ทำจากเรซิ่นการปูกระเบื้องใหม่ทับบนกระเบื้องเดิม ขอแนะนำให้ใช้ปูน 006P EXTRA เพื่อแรงยึดเกาะที่มากกว่า

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปูนกาวติดกระเบื้อง 6P ตราสิงห์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตามมาตรฐาน ASTM C-150 , มอก.15/2552 และผ่านการทดสอบคุณภาพตามหลัก ASTM สากล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้ทรายที่ผ่านการล้างสะอาด คัดขนาดเม็ดทรายให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นที่ต้องการปูกระเบื้อง ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น , น้ำมัน , น้ำยาบ่มคอนกรีต , สี , เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

การผสม

ปูนกาวติดกระเบื้อง 1 ถุง / น้ำ 3-4 ลิตร

ข้อควรระวัง

ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 3 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้วห้ามผสมวัสดุอื่นๆเพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

ข้อแนะนำ

การฉาบ
ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง และใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว โดยจับเกรียงให้ได้มุมประมาณ 45 องศา และครูดให้เป็นรอยทาง จะได้ความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร จึงนำกระเบื้องปูลงบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้แน่นกับกาวซีเมนต์ และจัดกระเบื้องให้ตรงตามแนวที่ต้องการภายในเวลา 2-5 นาที ไม่ควรจัดหรือเคาะกระเบื้องอีกเมื่อเลยเวลาดังกล่าว เมื่อกดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น ซึ่งความหนาของกาวซีเมนต์ควรอยู่ที่ระหว่าง 3-5มิลลิเมตร


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.